پاورپوینت با موضوع متابولیسم چربیها

پاورپوینت با موضوع متابولیسم چربیها

پاورپوینت با موضوع متابولیسم چربیها

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 97 اسلاید

تعداد اسلاید انگلیسی : 65 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

متابولیسم چربیها

ATP Yield

درهرمرحله یک FADH2تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 2ATPمیدهد .
درهرمرحله یک NADH2 تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 3ATPمدهید.
درهرمرحله یک استیل کوآنزیم آ تولید میشودکه در سیکل کربس 12ATPمیدهد.
پس در هر مرحله بتااکسیداسیون 17ATP تولید میشود.
اگر اسید چرب 2n کربن در ساختمان آن باشد واکنشهای بتا اکسیداسیون n-1مرتبه تکرار میشود. بنابراین خواهیم داشت.
چون در پایان دو استیل کوآداریم ودومی 12ATP تولید میکند
ATP=17(n-1)+12
وچون در ابتدا 2ATPمصرف شد .بنابراین:
ATP=17(n-1)+10
ATP=17n – 7
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده وطبق بالا عمل نموده ودر پایان 6ATP  به آن اضافه میکنیم.
 اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده ازرابطه زیر استفاده میکنیم .                                          ATP= 17n-1

محاسبه انرژی سوختن چربیها

درهرمرحله یک FADH2تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 1/5ATPمیدهد .
درهرمرحله یک NADH2 تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 2/5ATPمدهید.
درهرمرحله یک استیل کوآنزیم آ تولید میشودکه در سیکل کربس 10ATPمیدهد.
پس در هر مرحله بتااکسیداسیون 14ATP تولید میشود.
اگر اسید چرب 2n کربن در ساختمان آن باشد واکنشهای بتا اکسیداسیون n-1مرتبه تکرار میشود. بنابراین خواهیم داشت.
چون در پایان دو استیل کوآداریم ودومی 10ATP تولید میکند
ATP=14(n-1)+10
وچون در ابتدا 2ATPمصرف شد .بنابراین:
ATP=14(n-1)+8
ATP=14n – 6
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده وطبق بالا عمل نموده ودر پایان 5ATP  به آن اضافه میکنیم.
 اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده ازرابطه زیر استفاده میکنیم .                                          ATP= 14n-1

1-استو استیک اسید.
2- بتا هیدرکسی بوتیریک اسید.
3- استون
هرگاه اختلالی در متابولیسم کربوئیدراتها ایجاد شود استیل کوآ حاصل از سوختن چربیها چون نمی تواند وارد سیکل کربس شود جمع میشود وبا همدیگر ترکیب وتولید ترکیبات ستونی میکند.
مواقع ایجاد؟
1- در قحطی ها وگرسنگی های شدید.
2- در دیابت


فهرست مطالب و اسلایدها

ترکیبات ستونی

مواقع ایجاد؟

بیو سنتز اسید های چرب

بیو سنتز کلسترول

دفع کلسترول

متابولیسم پروتئین ها و اسیدهای امینه

انواع پروتئین های بافتی                  

دآمینه شدن Deamination

سرنوشت عامل آمین

سرنوشت ریشه کربنی

متابولیسم فنیل آلانین و تیروزین

ساختمان نوکلئوتید ها و اسیدهای نوکلئیک

DNAانواع

Messenger RNAs

تجزیه و دفع بازهای پورین

Element source of pyrimidine base

تجزیه ودفع بازهای پیریمیدین

Pyrimidine Catabolism

 


دسته:

پاورپوینت با موضوع متابولیسم چربیها

خرید آنلاین