پاورپوینت با موضوع بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes

پاورپوینت با موضوع بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes

پاورپوینت با موضوع بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 57 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes

قارچها 

رده Uredinimycetes
راسته Uredinales

1- عامل بيماری هايی به نام زنگ می باشند
2- پارازیت اجباری هستند .
3- در اين قارچها بازيديوسپورها روی استريگما تشکيل شده و در هنگام آزاد سازی با فشار به خارج پرتاب مي‌شوند از اييرو به آنها Balistspore مِي‌گويند.
4- آلودگی زنگ منجر به توليد تاولها يا جوشها يا سورهايی (sori) به اشکال مختلف در گياهان می شود.
5 - بطور کلی پنج نوع اندام بارده يا اسپور در زندگی قارچها ديده می شود که با توالی خاصی ظاهر می شوند:
I) اسپرماتی ((Spermatia در اسپرموگونيوم ((Spermogonium
II) اسيوسپور ((Aeciospore دراسيوم ((Aecium
III ) يوريديوسپور ( (Uredospored يوريديوم ((Uredium
IV) تليوسپور ((Teliospore درتليوم ((Telium
V) بازيديوسپور ((Basidiospore روي بازيديوم ((Basidium

6 – بازيديوسپورها ، اسيوسپورها و يوريديوسپورها توانايی حمله به گياه و آلوده کردن آن را دارند اما تليوسپور تنها مرحله جنسی يا مرحله زمستان گذرانی قارچ بوده که بعدا جوانه زده توليد بازيديوسپور مي‌کند
7- قارچهای مولد زنگ از طريق اسپورها و توسط باد ، باران، حشرات و حيوانات پخش می شوند .
8- قارچهای مولد زنگ بسيار تخصصی بوده و تنها به برخی از جنسها ويا واريته های ميزبان حمله می کنند. 
9- قارچهايی که از نظر مورفولوژی شبيه هم بوده ولی به 
جنسهای متفاوتی از ميزبان حمله می کنند بعنوان فرم تخصصی (Forme specialis) شناخته می شوند.


دسته:

پاورپوینت با موضوع بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes

خرید آنلاین