پاورپوینت با موضوع محاسبات زمانی در شبکه AoA

پاورپوینت با موضوع محاسبات زمانی در شبکه AoA

پاورپوینت با موضوع محاسبات زمانی در شبکه AoA

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 30 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

محاسبات زمانی در شبکه AoA

محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM) 

4-1-محاسبات مسیر پیشرو
4-2-محاسبات مسیر پسرو
4-3-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
     4-3-1- فرجه کل
      4-3-2- مسیر بحرانی
      4-3-3- فرجه آزاد
      4-3-4- فرجه ایمنی 
      4-3-5- فرجه مستقل 
      4-3-6- مقایسه فرجه ها
4-4- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن
4-5-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
4-6- روابط میان فرجه های کل و آزاد
      4-6-1- روابط بین فرجه کل در یک شبکه
      4-6-2- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه
4-7- بهنگام سازی برنامه زمان بندي

علامات اختصاری

:  Dij       (Duration)                 مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j 
   :  Ei      (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد  i
   :  Li         (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i  
 : ESij      (Earliest Start)          زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j 
: EFij     (Earliest Finish)         زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j 
   : LSij  (latest Start)              دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j 
  : LFij    (Latest Finish)          دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j 
  : TFij     (Total Float)             فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j 
  : FFij   (Free Float)               فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیت i-j  
 : SFij   (Safety Float)             فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j 
 : IFij       (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت   i-j  
  :  CP                (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه

محاسبات مسیر پیشرو

گام 1: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0)

گام 2: زود ترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با زودترين زمانوقوع رويداد آغاز آن فعاليت است.
                                                  Ei = ES
زودترين زمان پايان هر فعاليت هميشه برابر با زود ترين زمان وقوع رويداد آغاز آن فعاليت بعلاوه مدت آن فعاليت مي باشد.
EFij=Ei+Dij                                             یا EFij= ESij+Dij

گام 3: زودترین زمان وقوع رویداد j ام شبکه را برابر بزرگترین زودترین زمان پایان فعالیتهايی که به آن رویداد ختم می شوند قرار می دهیم.
           Ej=Max {EFi1j, EFi2j ,…., EFikj}                                 
           
گام 4: گامهای 2و3 را آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت زودترین زمان وقوع گره آخر (En)یا اتمام پروژه محاسبه گردد.


دسته:

پاورپوینت با موضوع محاسبات زمانی در شبکه AoA

خرید آنلاین