پاورپوینت درباره تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

پاورپوینت درباره تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

پاورپوینت درباره تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 34 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل عاملی Factor Analysis

این روش توسط کارل پيرسون 1901 و چارلز اسپيرمن 1904براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد.
براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانيكه تعداد متغيرهاي مورد بررسي زياد و روابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده مي شود. در اين روش متغيرها در عاملهايي قرار مي گيرند، به طوريكه از عامل اول به عاملهاي بعدي درصد واريانس كاهش مي يابد، از اين رو متغيرهايي كه در عامل هاي اولي قرار مي گيرند، تأثيرگذارترين هستند.

تحليـل عوامـل يكـي از روش هاي پيشرفته آماري است كه بر اساس آن داده هاي تجربـي به ابعاد كمتري كاهش مي يابند. 
روش تحليل عوامل روابط دروني بين دادههاي مورد تحليـل را تعيين مي كند. 

طبقه بندی تحلیل عاملی

تحلیل عامل اکتشافی:(Exploratory Factor Analysis=EFA)
از قبل مشخص نیست که کدام متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل ارتباط دارد .در این حالت محقق می خواهد بداند که هر یک از متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل بهتر ارتباط دارد.
تحلیل عامل تائیدی:(Confirmatory Factor Analysis=CFA)
از قبل مشخص می گردد که کدام متغیرهای آشکار شده با کدام عامل ارتباط دارد. در این حالت محقق در پی یافتن میزان ارتباط یا بار عاملی (factor loading) است.

تحلیل عاملی اکتشافی

هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه (field) برای کشف ابعاد یا سازه‌های اصلی آن حوزه است. به همین علت بود که اسپیرمن (1904) تحلیل عاملی را در حوزه تواناییهای انسان بوجود آورد. او سعی کرد به این سؤال که چرا بین تواناییهای انسان همیشه همبستگی مثبتی وجود دارد پاسخ دهد. (در تحلیل عاملی توانایی‌ها، این موضوع صورتبندی مثبت نامیده می‌شود بدین معنا که تمام همبستگی‌های ماتریس همبستگی، مثبت است).
به طور کلی در تحلیل عاملی اکتشافی، قاعده بر این است که محققان تا حدامکان متغیرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند تا ببینند کدام یک از آنها روی عامل موردنظر بار عاملی دارند.


فهرست مطالب و اسلایدها:

تحلیل عاملی Factor Analysis  

طبقه بندی تحلیل عاملی

تحلیل عاملی اکتشافی

پيش فرض هاي تحليل عاملي

حجم نمونه

نرمال بودن

خطی بودن

کاربرد تحلیل عاملی

تعریف ماتریس همبستگی

مفاهیم کلیدی روش تحلیل عاملی

روش استخراج عامل ها

روشهای چرخش عاملها
معیارهای استخراج تعداد عاملها

فایده تحلیل عاملی

نرم افزارهاي انجام تحليل عاملي

 


دسته:

پاورپوینت درباره تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

خرید آنلاین