پاورپوینت جامع و کامل با موضوع بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 156 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

ترتيب مطالعات و ارائه گزارشات

مرحله اول: ارزيابی آسيب پذيری
     ارزيابی کیفی آسيب پذيری
     ارزيابی کمی آسيب پذيری

مرحله دوم: ارائه طرح بهسازی

ارزيابی کیفی آسيب پذيری:

گزارش مرحله اول:
       گردآوری اطلاعات اوليه
هدف: بدست آوردن مشخصات کلی ساختمان، وضعيت عمومی ساختمان و مشخصات ساختگاه با تکميل فرمهای ارزيابی اوليه ميباشد

ارزيابی کیفی آسيب پذيری:

گزارش مرحله دوم:
     تعيين هدف بهسازی
هدف: با توجه به سطوح عملکرد مورد انتظار از ساختمان 
هدف بهسازی تعيين مي گردد.
نتيجه ارزيابی کيفی : نياز یاعدم نياز به بهسازی
در صورت نياز به بهسازی:
درخواست آزمایشات و سونداژها با توجه به هدف بهسازی
انجام تحليل خطر با توجه به سطوح خطر مورد نظر


فهرست مطالب و اسلایدها:

مرحله اول: ارزيابی آسيب پذيری

ارزيابی کیفی آسيب پذيری

ارزيابی کمی آسيب پذيری

مرحله دوم: ارائه طرح بهسازی

ارزيابی کیفی آسيب پذيری

گزارش مرحله اول

 گردآوری اطلاعات اوليه

هدف: بدست آوردن مشخصات کلی ساختمان، وضعيت عمومی ساختمان و مشخصات ساختگاه با تکميل فرمهای ارزيابی اوليه ميباشد

گزارش مرحله دوم

 تعيين هدف بهسازی

هدف: با توجه به سطوح عملکرد مورد انتظار از ساختمان هدف بهسازی تعيين مي گردد.

نتيجه ارزيابی کيفی : نياز یاعدم نياز به بهسازی

در صورت نياز به بهسازی

درخواست آزمایشات و سونداژها با توجه به هدف بهسازی

انجام تحليل خطر با توجه به سطوح خطر مورد نظر

ارزيابی کمی آسيب پذيری

گزارش مرحله سوم

تحليل خطر زلزله و تعيين طيف طرح

نتيجه: ارائه طيف طرح در سطوح مختلف

گزارش مرحله چهارم

تهيه اطلاعات تفصيلی وضعيت موجود ساختمان

هدف:جمع اوری اطلاعات موجود، تعيين پيکربندی و بدست آوردن خواص مصالح و مشخصات ساختگاه

نتيجه: تعيين کرانه پايين و مقاومت مورد انتظار مصالح

تعيين پيکربندی ساختمان، تعيين ضريب آگاهی

گزارش مرحله پنجم

ارزيابی وضعيت موجود ساختمان و شرايط ساختگاه

هدف: ارزيابی ضعفها و ارزيابی پيکربندی ساختمان و ساختگاه، ارزيابی محدودیتهای بهسازی

نتیجه: تعيين هدف بهسازی نهايي

گزارش مرحله ششم

ارزيابی تفصيلی نياز ساختمان به بهسازی

هدف: بررسی رفتار ساختمان در سطوح خطر مختلف

نتيجه: مشخص شدن نقاط ضعف ساختمان

ارائه طرح بهسازی

گزارش مرحله اول: تهیه طرح مقدماتی

گزارش مرحله دوم: تهيه طرح نهايي

گزارش مرحله سوم:  تهيه طرح اجرايي


دسته:

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع بهسازی اصولی سازه و ساختمان در مهندسی عمران

خرید آنلاین