پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 21 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

علم داراي دوبعد است:

حضوري


حصولي

علم حضوري يعني اينكه واقعيت معلوم پيش انسان حاضر است و واسطه و صورت در كار نباشد مانند علم به خود و علم به ترس, خود به عنوان يك مفهوم كلي 
علم حصولي يعني علمي كه بر اساس مفهوم و واقعيت خارجي وبا واسطه صورت ذهني براي انسان حاصل مي گردد مانند علم انسان به اشيا و پديده هاي جهان خارج يا ارتباط بين انها كه از طريق تصويرانها در ذهن صورت مي گيرد

ردولف كارناپ  به عنوان چهره برجسته مكتب پوزيتيوسيم منطقي درسال1926به حلقه وين پيوست ونقش اساسي در بيان اراء اين حلقه رابرعهده گرفت این مکتب فلسفی وسیله شناخت راحواس انسان می داند ومعتقد است شناختی اعتبارداردکه به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد.بدین لحاظ پوزیتیویسم به تجربه و آزمایش و مشاهده اصالت می دهدوروش استقرایی را برای دستیابی به کلی ها و به عبارتی به قوانین کلی وعلمی می پسندد.
دیدگاه پوزیتیویستی و تجربی در حوزه علوم طبیعی به دستاوردهای علمی زیادی نایل آمد و پشتوانه محکمی برای اثبات حقانیت دیدگاه خود پیدا نمود. از این رو در ادعا نسبت به قلمرو کارایی شناختی این دیدگاه زیاده روی نمود.

دیدگاه عقل گرایی

ديدگاه عقل گرايي بر اساس روش استدلال قياسي استوار است واعتقاد دارد كه حواس انسان هيچ گاه كليت وضرورت اصول ومفاهيم را درنمي يابد و لذا منشاء ديگري به عنوان عقل ضرورت دارد.
سابقه اين ديدگاه به دوره يونانيها به ويژه ارسطو باز ميگردد كه درآن رابطه منطقي بين كبري وصغري و نتيجه برقرار ميگردد.
عقل گرايي در ادوار بعدي با نظرات فيلسوفانى نظير دكارت , اسپينوزا ,كانت ,لايپ نيتس و ماكس وبر توسعه يافت
انان بر اين باورند كه ذهن انسان قدرت شناخت حقايق گوناگون درباره جهان را دارد اين شناخت محصول فرايند استنتاج ذهني مبتني بر مجموعه از قضاياي بديهي و كلي پيشين است.

 


دسته:

پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

خرید آنلاین