پاورپوینت درباره دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

پاورپوینت درباره دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

پاورپوینت درباره دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 70 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

استانداردسازی فعاليت های مختلف آزمايشگاهی

استقرار استاندارد ويژه آزمايشگاههای پزشکی
ISO  15189 : 2007

هدف از تدوين دستورالعملهای استاندارد

ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی
ايجاد نظم و سروسامان دادن به فعاليتهای آزمايشگاه
يکسان سازی و يکنواخت کردن وکاهش اعمال سليقه
تلاش در جهت ايجاد رقابت سازنده
ايجاد زمينه ای برای اعتباربخشی آزمايشگاهها


ISO 15189 : 2007
Medical laboratories
Particular requirements for
         Quality & Competence       

ماحصل بيش از دو دهه تلاش سازمانهای استانداردسازی  ارگان های نظارتی ، انجمن ها ، دانشگاهها و متخصصين

کليه فرآيند هائی که بطور خاص مربوط به آزمايشگاههای تشخيص طبی است را در توصيف می نمايد

بدون در نظر گرفتن اندازه ، دامنه عملکرد ، تعداد پرسنل و تنوع تجهيزات و...

ISO 15189 - Medical laboratories
Particular requirements for quality and competence
Management requirements for medical laboratories

Organization and management
Quality management system
Document control
Review of contracts
Examination by referral laboratory
External services and supplies
Advisory Services
Resolution of complaints
Identification & Control of nonconformities
Corrective actions
Preventive actions
Continual Improvement
Quality and technical records
Internal audits
Management review

الزامات مديريتیISO 15189

سازمان و مديريت
سيستم مديريت کيفيت
کنترل مستندات
بازنگری قراردادها
آزمايش توسط آزمايشگاه ارجاع
خريد و تدارکات
خدمات مشاوره ای
رسيدگی به شکايات
شناسايی وکنترل خطاها وموارد عدم انطباق
اقدامات اصلاحی
اقدامات پيشگيرانه
بهبود مداوم
سوابق کيفی و فنی
مميزی داخلی
بازنگری مديريت

ISO 15189  الزامات فنی

کارکنان آزمايشگاه
فضا وشرايط محيطی آزمايشگاه 
تجهيزات آزمايشگاهی
فرآيند قبل ازآزمايش
فرآيند انجام آزمايش
اطمينان از کيفيت انجام آزمايش
فرآيند پس ازآزمايش
گزارش نتايج

 


دسته:

پاورپوینت درباره دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی

خرید آنلاین