پاورپوینت درباره اندازه گیری اندکس های CBC

پاورپوینت درباره اندازه گیری اندکس های CBC

پاورپوینت درباره اندازه گیری اندکس های CBC

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 19 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

اندازه گیری اندکس های CBC

هماتولوژي:


هماتولوژي علم مطالعه سلولهاي خوني وانعقادي راشامل ميشود.اين دربرگيرنده بررسي غلظت،ساختمان وعملكردسلولهاي خوني وپيش سازهاي آنهادرمغزاستخوان،بررسي آندسته ازتركيبات شيميايي پلاسماياسرم كه ارتباط نزديكي باساختمان وعملكردسلولهاي خوني دارندونيزبررسي عملكردپلاكتهاوپروتئينهاي انعقادي است .

هموگلوبین :

هموگلوبين يك پروتئين كونژوگه است كه بعنوان وسيله اي براي انتقال اكسيژن ودي اكسيدكربن خدمت مي كند.
درحالت اشباع كامل هرگرم هموگلوبين 1/34ميلي ليتراكسيژن راحمل مي كند.
يك مولكول هموگلوبين ازدوجفت زنجيره پلي پپتيدي (گلوبين)وچهارريشه پروستتيك (هم)كه هريك ازآنهاداراي يك اتم آهن فرواست،تشكيل يافته است.
هنگاميكه هرريشه ”هم“بايك مولكول اكسيژن تركيب مي شودبه آن اكسي هموگلوبين(Hbo2)مي گويند.
هنگاميكه آهن هم اكسيدشده وبه فرم فريك تبديل شودمتهموگلوبين (همي گلوبين Hi)تشكيل مي شودكه قابليت حمل اكسيژن يا دي اكسيدكربن راندارد.

اندازه گيري غلظت Hb:

روش سيان مت هموگلوبين (همي گلوبين سيانيدHiCN)روشي آسان وقابل دسترس بامحلول استانداردپايداراست.
فري سيانيدپتاسيم هموگلوبين رابه همي گلوبيت سيانيد(HiCN)تبديل مي كند.تركيب آخري داراي طيف جذبي گسترده ايست كه حداكثرآن در540نانومتراست.
محلول درابكين( تغييريافته ):
فري سيانيدپتاسيم K3Fe(CN)6 --------------0.2gr
سيانيدپتاسيم       KCN----------------------0.05gr


دسته:

پاورپوینت درباره اندازه گیری اندکس های CBC

خرید آنلاین