پاورپوینت با موضوع آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت با موضوع آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت با موضوع آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 68 ماده‌ و 2 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوين‌ و در چهارصد و پنجاه‌ و يكمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ سه‌شنبه‌ 6/12/53 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ است‌ و قابل‌ اجرا است‌.
ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است.

فهرست مطالب:

 فصل‌ اول‌ - كليات‌

 فصل‌ دوم‌ - ابزار و لوازم‌ ايمني‌

 فصل‌ سوم‌ - تجهيزات‌ مكانيك‌ 

 فصل‌ چهارم‌ - برقراري‌ اتصال‌ زمين‌ تجهيزات‌ و خطوط‌ براي‌ حفاظت‌ افراد

 فصل‌ پنجم‌ - خطوط‌ هوايي‌


 مقدمه‌
 نظريه‌ اينكه‌ احتياج‌ صنايع‌ و تأسيسات‌ ديگر (مانند بيمارستانها و غيره‌) به‌ استفاده‌ از نيروي‌ برق مط‌مئن‌ و مداوم‌ روزافزون‌ بوده‌ و قطع‌ برق‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجاد خسارات‌ مالي‌ و خطرات‌ جاني‌ شود، لذا اصلاحات‌ و تغييرات‌ بايد الزاماً بر روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق دار نيز عملي‌ گردد هدف‌ از تدوين‌ اين‌ آيين‌نامه‌ بيان‌ مقررات‌ و شرايطي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ پيروي‌ از آن‌ انجام‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌ تغيير و تبديل‌ و اصلاح‌وتعمير برروي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق دار توأم‌ با ايمني‌ افراد امكان‌پذير باشد.

فصل اول کلیات

ماده‌ 1: انجام‌ هرگونه‌-تبديل‌-اصلاح‌ و تغيير بر روي‌ خطوط‌ با تجهيزات‌ برق دار هنگامي‌ مجاز خواهدبود كه آن‌ خطوط‌وتجهيزات‌ براي‌انجام‌ كار به‌ صورت‌ برق دار مناسب‌ باشند.
ماده‌ 2: انجام‌ تغييرات‌ در خطوط‌ و تجهيزات‌ موجود براي‌ مطابقت‌ آنها با مفاد اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ منظور كار به‌ صورت‌ برق دار فقط‌ در مواردي‌ لازم‌ خواهد بود كه‌ انجام‌ كارهاي‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 1 به‌ جز تعميرات‌ ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ شود.
ماده‌ 3: مقررات‌ ذكر شده‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ حداقل‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ حفاظت‌ و ايمني‌ كار مي‌باشد. لذا ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد كاركنان‌ مقررات‌ ديگري‌ را علاوه‌ بر مقررات‌ ذكر شده‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ (به‌ شرطي‌ با آن‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد) جهت‌ تأمين‌ ايمني‌ بيشتر مراعات‌ نمايند.
انجام‌ بازرسي‌ها و آزمونهاي‌ اوليه‌ و تعيين‌ شرايط‌ موجود
ماده‌ 4: قبل‌ از انجام‌ هر نوع‌ كار بايد شرايط‌ موجود از طريق‌ انجام‌ بازرسي‌ها يا آزمونهاي‌ لازم‌ تعيين‌ گردد.
 تعيين‌ شرايط‌ موجود ذكر شده‌ در بالا شامل‌ تعيين‌ مشخصات‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق دار و وضعيت‌ پايه‌ها - محل‌ استقرار و مدارها و تجهيزات‌ مربوط‌ به‌ خطوط‌ نيرو و كليه‌ سرويسهاي‌ ارتباطات‌ و ساير عوامل‌ مي‌باشد.


دسته:

پاورپوینت با موضوع آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

خرید آنلاین