پاورپوینت با موضوع AMPK چیست

پاورپوینت با موضوع AMPK چیست

پاورپوینت با موضوع AMPK چیست

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

تعداد اسلاید انگلیسی : 8 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

AMPK چیست

باور سنتي: مسير پروتئين كيناز وابسته به AMP (AMPK) اساسا بعنوان يك سنسور يا تنظيم كننده تعادل انرژي در سطح سلولي بررسي مي شود.

در 3 سال اخير: ظاهرا در پستانداران AMPK در تنظيم پايه اي تعادل انرژي در سطح كل بدن با پاسخ به سيگنالهاي تغذيه اي و هورموني در CNS و بافتهاي محيطي مشاركت مي كند . و دريافت و مصرف انرژي را تنظيم مي كند.  

Structure and regulation of AMPK

 AMPK جزء انتهايي از آبشار كينازها است كه بعنوان يك سنسور تامين كننده انرژي سلولي عمل مي كند و با افزايش جفت شدن AMP با كاهش ATP فعال مي شود. 
AMP: ATP = شاخص خيلي حساس تري از وضعيت انرژي
AMPK بعنوان يك هتروترامري است كه از زير واحد كاتاليكي α و زيرواحد تنظيمي β و δ تشكيل مي شود. و هر زير واحد توسط چندين ژن كدگذاري مي شود. 
در سلولهاي پستانداران AMPK بصورت آلوستريك كمپلكس را فعال مي كند.
در پستانداران ، AMP همچنين فعاليت AMPK  را توسط تحريك فسفريلاسيون بخش كيناز در Critical  threonine ersidue  در حلقه فعال سازي تحريك مي كند.

اثر  AMP بر هر دو واكنش فسفريلاسيون و دفسفريلاسيون ظاهرا به اتصال ليگاند به سوبسترا ، AMPK ، بستگي دارد نه به كيناز اول فرايند يا فسفاتازها.
اين حقيقت كه AMP ، AMPK را از طريق 3 فرايند فعال مي كند (نه يك فرايند) بدين معنا است كه سيستم دقيقا به تغييرات اندك در AMP سلولي حساس است.
هر سه اثر AMP بر سيستمهاي AMPK ( فعال سازي آلوستريك، فسفريلاسيون و مهار دفسفريلاسيون) مخالف غلظتهاي بالاي ATP است. بگونه اي كه سيستم ضرورتا تغييرات در نسبت AMP: ATP را كنترل مي كند.

What are the functions of the three subunits of the complex?

 زير واحد β كه داراي بخش C  ترمينال است در همه اكاريوتها  داراي بخش اتصالي به كربوهيدرات است كه به بخشهايي در انزيمها مرتبط است كه پيوندهاي موجود بين گلوكانهايي نظير نشاسته و گليكوژن را متابوليزه مي كند.
در انسان و رتها شواهدي مبني بر كاهش فعاليت AMPK تحت شرايط مقادير بالاي گليكوژن سلولي وجود دارد.


فهرست مطالب و اسلایدها:

Structure and regulation of AMPK

What are the functions of the three subunits of the complex?

Activators of AMPK :  Cellular stresses

Exercise and contraction

Antidiabetic drugs

AMPK mediates metabolic effects of adipokines

اثرات دوگانه فعال شدن AMPK

Signaling through α and β adrenergicreceptors activates AMPK

Upstream kinases in the AMPK cascade


دسته:

پاورپوینت با موضوع AMPK چیست

خرید آنلاین