پاورپوینت با موضوع مرگ مغزی Brain Death

پاورپوینت با موضوع مرگ مغزی Brain Death

پاورپوینت با موضوع مرگ مغزی Brain Death

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 30 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

(توجه تعدادی از اسایدها به زبان انگلیسی می باشد.)

مرگ مغزی Brain Death

مقدمه

  با پيشرفت دانش پزشكی و پيوند اعضاء مهم بدن، مسئله مرگ مغزی به وي‍‍ژه بحث تشخيصی آن از مسائل بسيار مهم روز جهان می باشد . مسئله مرگ مغزی از نيمه دوم قرن بيستم مطرح شده و هنوزهم مورد بحث است .

   اعلان وقوع مرگ برای انسان يك قضاوت بالينی و گاهی يكی از دشوارترين وظائف پزشك است . لذا تنها پزشك است كه ميتواند چنين مطلبی را بيان نمايد و پزشك در هر جامعه ای وقتی ميتواند چنين قضاوتی نمايد كه ضمن داشتن اطلاعات جامع علمی به قوانين و مقررات شرعی ، مد نی و عرفی جامعه خود آشنا بوده و قدرت تطبيق آنها با يكديگر را داشته باشد . قانون نيز هميشه تعريف مرگ را از نظر پزشكی پذيرفته و اين مهم را وظيفه پزشك ميداند . 

سطوح مختلف هوشياری

هميشه بين محققان در اين زمينه اختلاف نظر بوده و تعاريف گوناگونی از آن ارائه شده است.
هوشياری دارای دو جنبه است: الف- بيداری(arousal)
                                        ب- آگاهی(awareness)
زمانی فرد هوشيار كامل تلقی ميشود كه علاوه بر اينكه بيدار باشد و يا قابليت بيداری داشته باشد، همزمان نسبت به محيط پيرامونش آگاهی مناسب داشته باشد.

اغتشاش شعور(Confusion)= روان آشفتگی= دليريوم : فرد با وجود بيدار بودن آگاهی اش از خود و محيط پيرامونش مختل شده و چه بسا كه دچار برانگيختگی( آژيتاسيون) و بيقراری مفرط نيز بشود.
خواب آلودگی(Drowsiness) : فرد بدون تحريكات خارجی قادر به بيدارماندن نيست( جنبه بيداری بيمار دچار اختلال شديدتری شده است).   

منگی(Stupor) : بيمار صرفا با تحريكات مداوم ويا شديد چشمهای خود را باز می كند و به معاينه كننده نگاه ميكند، پاسخ بيمار به تحريكات كلامی پزشك كاهش ميابد ويا حتی كلا از بين ميرود.
اغما(Coma) : بيمار خوابيده به نظرميرسد و قادر به بيدار شدن با تحريكات خارجی و يا نيازهای داخلی خود نيست. در اغما هم جنبه بيداری و هم جنبه آگاهی بيمار شديدا مختل شده است.      

تعریف مرگ مغزی

مرگ مغزی يعنی از بين رفتن تمام اعمال مغز ( ساقه + كورتكس ) بصورت غير قابل برگشت . دراين حالت علاوه بر كورتكس كه مسئول اعمال شناختی است ، ساقه مغز(   midbrainوpons   وقسمت فوقانی بصل النخاع )  نيز دچار آسيب نرونی غير قابل برگشت ميشوند . . 

پروتكل تعيين مرگ مغزی در ايران

1- تعريف مرگ مغزی: قطع غير قابل برگشت كليه فعاليتهای مغزی كورتيكال، ساب كورتيكال و ساقه مغزی بطور همزمان منطبق با شرايط و مشخصه های بالينی و پاراكلينيك عنوان شده در بندهای مرتبط با رعايت تبصره های ملحوظ. 2- شرايط تلقی مرگ مغزی :   الف) بيمار در اغمای عميق باشد    - شواهدی دال بر مصرف تضعيف كننده های دستگاه عصبی مركزی وجود نداشته باشد    - اختلالات متابوليك- توكسيك- اندوكرين عامل اغمای بيمار نباشد   ب) قطع كامل تنفس وعدم وجود تنفس خودبخودی كه موجب وابستگی و نياز قطعی به دستگاه تنفس مصنوعی گرديده است. در اين مورد رد مصرف داروهای شل كننده عضلانی و ساير داروها بعنوان عامل نارسائی تنفسی ضروری است.


دسته:

پاورپوینت با موضوع مرگ مغزی Brain Death

خرید آنلاین