پاورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران

پاورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران

پاورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

پاورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران

تنوع لباس در دوره هاي مختلف ايران وتاثيري كه برروي پوشش مردم گذاشته در دوره ايلامها شاهكار جالبي در مورد لباس انجام گرفته وبراساس يافته هاي كه در تپه سيلك كاشان داريم كه از 5000سال قبل از اين تاريخ ،ايلاميها لباس براي خود مي دوختند وهمين نوع طراحي ودوخت براي دوره هاي بعد الگويي بوده وبدين ترتيب مادها نيز در تهيه ونوع دوخت لباسها ي خود از ايلاميها الگو مي گرفتند .

بدون ترديد شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي،فرهنگي وحرفه هاي اديان مختلف وغيره ازجمله مسائلي هستند كه در پديد آمدن لباس سير تحول ويا ازبين رفتن لباس تاثير داشته اند ،بطور مثال ايران بعنوان يك كشور ي كه داراي آب وهواي متعدل وچها فصل سبب شده كه تنوع لباس بيشتر باشد وقرار گرفتن ايران در موقعيت خاص جغرافيايي يعني پل ارتباطي ميان شرق و غرب ودر مسير راه ابريشم باعث شده كه در ايران بيش از ساير كشور ها ي متمدن آن روز البسه (سرپوش،تن پوش، پاپوش)متنوع شود .

همچنين تاثير پذيري از اعتقادات مذهبي وباورهاي مردمي ،چنانچه در بررسي هاي انجام شده از سفالهاي متعددبدست آمده از تپه هاي سيلك كاشان مشخص شده كه مي توان استنباط نمود كه لباسهاي رايج مربوط به آيين هاي مذهبي بوده ويا برنز هاي بدست آمده در كاوش هاي باستناشناسي  لرستان ،نشان مي دهد كه اعتقادات مذهبي چقدر در شكل وطرح لباس تاثير گذاشته از ديگر نمونه هاي آن مي توان به نيلو فر آبي جهت نقشهاي لباس نام برد .

در آيين پيشنيان نماد تقدس بوده ويا با اشكال مختلف بصورت قلعه كه نشات گرفته ازآتشكده هايي بوده كه نشان مهر پرستي را درايران را مي نماياند وايرا در زمان پيش از اسلام با تاثير هنر دوران ساساني اوج قدرت بوده اين تاثير حتي تا دوران صفويه نيز ديده شده .در اوايل دوران اسلامي به دليل پيشرفت همه جانبه هنر ساساني ابتدا طراحي لباس بدون تغيير باقي مانده وبه اين سادگي تاثير نپذيرفت اما پس از برقراري ارتباط با اعراب يك سري خطوط ونقوش كوفي (سده هاي دوم ،سوم ،چهارم )در لبه هاي آستين وبازو بند و...مشاهده مي شود .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

لباس اقوام اجتماعی ایران

زنان ماد

زنان در دوره تیموریان

زنان در دوره اشکانیان

زنان در دوره زندیه و افشار

زنان در دوره پارسیان

زنان در دوره قاجاریه

پوشش  چادر   :   زنان در دوره اسلامی

نان در دوره ساسانیان

نیلوفر آبی :

در دوران صفوي

دوران صفوي

تنوع پوشش در دوره قاجاریه

ایالات و عشایرایران دردوره قاجاریه

زنان کرد در دوره قاجاریه

زنان بختیاری در دوره قاجاریه

عروس ترکمن در دوره قاجاریه

دین زرتشتی

دوران پهلوی

انقلاب اسلامی


دسته:

پاورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران

خرید آنلاین