پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 81 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

كليات سازمانهاي غير دولتي        

وا‍‍ژه جامعه مدني  از سنت ليبراليسم و بوسيله جان لاك براي تشريح انفكاك جامعه از دولت ظهور كرده است. اين واژه همچنين از سنت اروپاي قديم به منظور وجه تمايز بين دولت و جامعه گسترش يافته است.

دو ديدگاه ديگر در ميانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهاي جامعه مدني ظهور كرد. ابتدا (( تحقيق بخش سوم)) در ايالات متحده امريكا به وجود آمد كه بخش واسط و نسبتاً غير وابسته بود.

تعريف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها مي شد، بلكه همچنين گروههاي ذينفع سنتي و تسهيل كنندگان عمومي را نيز شامل مي گشت.

جامعه مدني توزيع منافع سياسي را به وسيله گروه ها و سازمانهايي كه بخشي از ساختار سلسله مراتبي قدرت نبودند افزايش مي داد. در حالي كه تعاريف محافظه كارانه و نئوليبراليسم ، جامعه مدني را به عنوان يك موجوذيت كم و بيش خود اتكاء مورد ملاحظه قرار مي داد  كه در محافل دانشگاهي و سياسي  مورد قبول واقع شده است.
مشاركت محلي در جامعه مدني يكي از اهرمهاي اساسي پيش برنده توسعه پايداراست. تصميم گيري ملي به طور غير مستقيم منعكس كننده منافع اجتماعي سياسي شهروندان و اهداف اقتصادي و انتخاب هاي توليد كنندگان و مصرف نندگان است. اما تصميم گيري محلي در سطح توده مردم و در سطوح مياني، سازمان سياسي را به واسطه بوروكراسي و قوانين و مقرارات بيش از حد؛ با چالش مواجه نموده است و علاوه بر آن مشاركت  محلي ، ابتكار و نو آوري و ارآفريني ، انتقال سريع تكنولوژي و تطبيق پذيري با فرآيند توسعه را موجب مي شود.
جامعه مدني و بخش خصوصي يا بازار دو محور اصلي در فرآيند توسعه پايدار هستند. بازار همچون جامعه مدني مي تواند با اتكاء به سياستهاي دولتي ، ارزش هاي فرهنگي جامعه و سطوح تكنولوژيكي و زير بنايي فعاليت كند. در طول زمان، جامعه مدني نيز همانند بازار مي تواند موجب تغيير در سياست ها، ارزش ها و فناوري گردد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

كليات سازمانهاي غير دولتي       

واژه شناسي سازمانهاي دولتي    

جدول زير تنوع اين نوع سازمان ها و علائم اختصاري آنها را نشان مي دهد.

تعاريف NGOs

فعاليت هاي كمكي يا توسعه مدار

 خدمات دولتي يا خصوصي

 سازمانهاي غير دولتي اجرايي( عملياتي)  :  operational

 سازمانهاي غير دولتي حمايتي advocacy

كلارك شش نوع طبقه بندي را درباره فعاليت هايي كه NGOs انجام مي دهند ارائه مي كند

انواع سازمانهاي غير دولتي و غير انتفاعي

ديويد كورتن در كتاب (( در ورود به قرن بيست و يكم)) ،NGOs ها را به چهار دسته تقسيم مي كند:

جمعيت و سكونتگاه ها انساني

گروه هاي فعاليتي مهم در تقسيم بندي بين المللي سازمانهاي غير انتفاعي عبارتند از:

در يك تقسيم بندي ديگر ،NGOs  از نظر جهت گيري به چهار دسته تقسيم مي شوند: 

انواع NGOs از نظر سطوح عمليات

ديويد لوئيس در يك دسته بندي كلي NGOs را به چهار دسته تقسيم مي كند:

ويژگى هاى سازمان هاى غير دولتى بين المللى

انواع سازمان هاى غير دولتى بين المللى

ويژگى هاى سازمان هاى غير دولتى بين المللى

نقش های سازمان های غیر دولتی

مهمترین نقش های سازمانهای غیر دولتی در فرآیند توسعه

1- بینش(vision)

1- جریان روان شناختی

2- جریان جامعه شناختی

2- کارآفرینان فرصت گرا:


دسته:

پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

خرید آنلاین