پاورپوینت درباره آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

پاورپوینت درباره آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

پاورپوینت درباره آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 27 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان
(T.C) 
Therapeutic Community

مقدمه

اولين مرکز اجتماع درمان مدار کشوردرتاريخ 14/10/79 به همت سازمان بهزيستی استان اصفهان تاسيس گرديد.اين مرکز به عنوان علمی و نوين ، جايگزين مراکز سنتی بازپروری معتادين گرديد.  رويکرد اجتماع درمان مدار نسبت به اعتياد رويکرد جديدی است . از اين ديگاه ، اختلال سوء مصرف مواد به کل شخصيت فرد مربوط ميشود ( شامل زمينه های شناختی ، رفتاری ، خلقی ، طبی ، اجتماعی و روانی ) ، و وابستگی جسمی فرد در بافت روانشناختی و الگوی زندگی او در نظر گرفته ميشود . مشکل شخص است نه مواد . 
از ديگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از :

از ديدگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از : تحمل ضعيف در مقابل ناکامی ، اعتماد به نفس پائين ، مشکل با منابع قدرت ، مشکل با مسئوليت پذيری ، کنترل ضعيف روی تکانه ها ، افکار غير واقع بينانه ، ريا کاری خود فريبی و....برای بهبودی افراد لازم است الگوهای منفی رفتاری و تفکر و احساساتی که زمينه ساز مصرف مواد ميشوند تغيير يافته ، وسبک زندگی عاری از مواد رشد يابد . هدف اساسی اجتماع درمان مدار ايجاد تغييرات کلی در سبک زندگی معتاد است تا بتواند : 
1- از مصرف مواد مخدر پرهيز نمايد 
2- صداقت فردی  پيدا کند 
3- مهرتهای اجتماعی مفيد کسب نمايد 
4- عقايد ضد اجتماعی و رفتارهای غير قانونی خود را حذف کند .

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

معرفی اجتماع درمان مدار

مهمترين آموزه های T.C عبارتند از

برنامه های T.C

جلسات صبحگاهی

هدفهای اصلی جلسه       صبحگاهی عبارت است از

گروههای کاری

گروههای درمانی

ساير برنامه ها

سير پذيرش و درمان

اصول اساسی زير در اجتماع درمان مدار مورد توجه قرار می گيرند

 


دسته:

پاورپوینت درباره آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

خرید آنلاین