پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار در علوم اجتماعي

پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار در علوم اجتماعي

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار در علوم اجتماعي

14000 قیمت

پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار در علوم اجتماعي

پاورپوینت جامع و کامل درباره آمار در علوم اجتماعي

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 206 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

آمار در علوم اجتماعي

فهرست

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري

فصل سوم : متغير تصادفي

فصل چهارم : برآورد واصول تخمين

فصل پنجم : آزمونهاي آماري 

جایگاه درس

درس آمار در علوم اجتماعي  از دروس پايه دوره کارشناسي علوم اجتماعي است.  

عناوين فصل اوّل

فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده
تعريف احتمال
تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي
قضاياي مربوط به احتمال
احتمال هندسي 
احتمال شرطي
تعريف پيشامدهاي مستقل و نامستقل
قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد مستقل 
قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد وابسته
قضيه بيس 
حل مسايل احتمالات بوسيله دياگرام درخت
آزمايشهاي تكراري

عناوين فصل دوم

متغير تصادفي
متغير تصادفي گسسته
متغير تصادفي پيوسته 
تابع توزيع 
تابع احتمال
قانون اعداد بزرگ 
قضيه حد مركزي
اميد رياضي يك متغير تصادفي 
خواص اميد رياضي 
اميد رياضي يك متغير تصادفي پيوسته 
واريانس وانحراف معيار متغيرتصادفي گسسته 
خواص واريانس
توزيع هاي معيار براي متغير گسسته
توزيع‌هاي معيار براي متغير پيوسته

عناوين فصل سوم

برآورد 
برآورد مناسب 
ميزان اريب 
برآورد نقطه اي 
برآورد نااريب
تخمين زن
كاراترين تخمين زن 
برآورد فاصله‌اي
برآورد نقطه‌اي ميانگين 
برآورد فاصله‌اي ميانگين 
برآورد تفاضل دو ميانگين
برآورد نسبت 
برآورد فاصله‌اي تفاضل دونسبت 
برآورد واريانس
برآورد ضريب همبستگي 

عناوين ‌فصل‌ چهارم

فرض آماري 
انواع خطادر استنباط
داده هاي پارامتري وناپارامتري 
آزمون توزيع نرمال 
آزمون t استودنت 
آزمون يك دامنه و دو دامنه 
آزمونF يا تجزيه وتحليل واريانس
تفسير آزمون F
گروه بندي جامعه هاي مورد مطالعه 
رابطه آزمون Fبا آزمون t
كاربرد توزيع 
محاسبه فراوانيهاي مورد انتظار( يا تئوريك)
درجه آزادي 
قضاوت آزمون 
آزمون      براي جدول دو بعدي (توافقي )
تصحيح يتس 
ادغام سطرها وستون ها

 


خرید

پرداخت آنلاین