پاورپوینت جامع و کامل درس شیمی فیزیک 1(رشته شیمی)

پاورپوینت جامع و کامل درس شیمی فیزیک 1(رشته شیمی)

پاورپوینت جامع و کامل درس شیمی فیزیک 1(رشته شیمی)

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 246 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

شیمی فیزیک 1 
رشته شیمی
تعداد واحد : 3

فصل اول

گازها و تئوری جنبش مولکولی

هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني

اهداف رفتاري:
  - بيان قانون ايده ال
  - معادلات مخلوط گاز ايده ال
  - معادلات گازهاي حقيقي
  - رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  - مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
  - نظريه سينتيك گازها
  - معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
  - پديده نفوذ مولكولي
  - توزيع انرژي مولكولي

فصل دوم 

ترموديناميك

هدف: معرفي اصول سه گانه ترموديناميك؛ توابع حالت؛ نتايج نظري و عملي حاصل از آنها

اهداف رفتاري:
- تعريف سيستم و محيط
- مفهوم دما و روشهاي دما سنجي
- معادل مكانيكي كار و گرما
- مفهوم حالت و متغيرهاي حالت
- فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير
- توابع حالت
- مفهوم کار و مبادله آن 
- مفهوم انرژي دروني
- اصل اول ترموديناميك
- تابع انتالپي
- ضريب ژول – تامسون
- ظرفيت گرمائي
- انبساط آدياباتيك
 - محاسبه كار در طي تحولات مختلف
- ظريف حرارتي گازها؛ مايعات و جامدات

فصل سوم 

ترمو شيمي

هدف: كاربردهاي اصل اول ترموديناميك در شيمي

اهداف رفتاري:
- تعريف گرماي واكنش
- گرما در حجم و گرما در فشار ثابت
- تغييرات آنتالپي
- حالت استاندارد
- رابطه بين گرما در حجم ثابت و گرما در فشار ثابت
- گرماي نهان
- انتالپي تشكيل استاندارد
- انرژي پايداري
- انرژي شبكه بلوري

فصل چهارم 

اصل دوم و سوم ترموديناميك

هدف: معرفي اصول دوم و سوم و كاريردهاي آن

اهداف رفتاري:
- تبديل گرما به كار و بازده تبديل
- ماشين گرمائي غير ممكن
- تبادلات خودي و غير خودي
- سيكل كارنو
- آنتروپي و تغييرات آن
- كاربرد اصل دومدر سيستم مجزا
- مفهوم ذره اي آنتروپي
- تغييرات آنترو پي در برخي از فرآيندها
- اصل سوم ترموديناميك

فصل پنجم 

معادلات اساسي در ترموديناميك و کار- انرژی گیبس، انرژی هلمولتز و تعادل 

هدف: معرفي كار برگشت پذير و ماكزيمم كار مفيد؛ معادلات ماكسول؛ اثر متغير هاي ترموديناميك روي كميت هاي ترموديناميكي؛ فوگاسيته و ضريب فوگاسيته

اهداف رفتاري:
- محاسبه ماكزيمم كار مفيد
- معادلات اساسي و معادلات ماكسول
- اثر دما روي آنتالپي فرايند
- اثر فشار روي آنتالپي فرايند
- تغيير انرژي آزاد
- تعريف  پتانسيل شيميا يی
- مفهوم فيزيكي تغييرات انرژي آزاد
- فوگاسيته و كاربرد آن در گازهاي حقيقي
- ضريب فوگاسيته و محاسبه آن

فصل ششم 

تعادلات شيميائي و قانون جابجاشدن  تعادل 

هدف: معرفي مفهوم تعادل شيميائي؛ ثابت تعادل و كاربردهاي آن

اهداف رفتاري:
- مفهوم تعادل و ثابت تعادل
- محاسبه ثابت تعادل يك فرايند شيميائي
- تعادلات در فرايند هاي گازي
- قانون اثر جرم
- اثر دما روي تعادلات
- اثر فشار روي تعادلات
- اثر تغيير غلظت روي تعادلات
- تعادل در واكنشهاي غير همگن


دسته:

پاورپوینت جامع و کامل درس شیمی فیزیک 1(رشته شیمی)

خرید آنلاین