پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 20 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

فرایندهای حلقه باز
فرضیه های زنجیره
آوران زدایی 

مکانیزم های کنترل مرکزی 
مولدهای الگوی مرکزی 
نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی
نخاع شوکی هوشمند

کنترل مرکزی حرکات سریع
مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد
از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع

موضوع برنامه حرکتی
اطلاعات حسی و برنامه حرکتی
انواع خطاهای برنامه حرکتی
واکنش های راه اندازی
 مشکلاتی درمورد برنامه حرکتی

برنامه حرکتی تعمیم یافته
 فرضیه تکانه-زمانبندی
 وجوه جوهری و تغییرپذیر برنامه حرکتی تعمیم یافته

فرضیه زنجیره پاسخ 

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

فرضیه زنجیره پاسخ مدلی از حلقه باز است؛ با این تفاوت که بازخورد در آن نقش دارد.
همچنین این فرضیه شباهت ها دو تفاوت هایی نیز با تئوری حلقه بسته دارد.


فهرست مطالب و اسلایدها:

فرایندهای حلقه باز

فرضیه زنجیره پاسخ

آوران زدایی

مکانیسم های کنترل مرکزی

نقش بازتاب ها در حرکات جابجایی

 و پدیده معکوس سازی رفلکسی

نخاع شوکی هوشمند

کنترل مرکزی حرکات سریع

برنامه حرکتی

خطای انتخاب برنامه در مقابل خطای اجرای برنامه

واکنش های راه اندازی

مشکلات برنامه حرکتی

فرضیه تکانه - زمانبندی

وجوه جوهری برنامه حرکتی


دسته:

پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

خرید آنلاین