پاورپوینت با موضوع ارزیابی درونی دانشگاه

پاورپوینت با موضوع ارزیابی درونی دانشگاه

پاورپوینت با موضوع ارزیابی درونی دانشگاه

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 43 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

ارزیابی درونی دانشگاه

واژه ها و اصطلاحات

ارزيابي (Evaluation ): عملي است كه بوسيله ي آن درباره ي يك واقعه يا فرد، با توجه به يك يا چند معيار قضاوت مي شود.
ملاك (Criterion): ويژگي مورد نظر در ارزيابي پديده ي مورد ارزيابي است.
نشانگر يا شاخص (Indicator): يعني آن چه كه به ما كمك مي كند تا ملاك را اندازه گيري كنيم، به عنوان مثال اگر ملاك ” قد باشد“ نشانگر ” بلندي“ است.
ارزش گذاري (Valuing): ابراز عقيده يا نگرش درباره ي ارزش يك چيز.
قضاوت (Judgement): به معناي داوري درباره ي كميت و كيفيت هر چيز، با توجه به هنجارها و استانداردهاي پيش ساخته.
كارايي (Efficiency): نسبت داده ي مصرف شده به ستانده.
اثربخشي (Effectiveness): ميزان نيل به اهداف تعيين شده.
هدف هاي آموزشي (Educational objective): بياناتي هستند، كه منظور و مقصود معلم و يادگيرنده را از آموزش و يادگيري مطالب آن درس مشخص مي كنند.

كيفيت در آموزش عالي

تعريف
كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با استانداردهاي از قبل تعيين شده.
كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با رسالت، هدف و انتظارات ياران آموزشي( افراد ذي نفع، ذي ربط و ذي علاقه از جمله دانشجويان، هيات علمي، قانون گذاري و مجريان).
كيفيت يك نظام دانشگاهي عبارت است از درجه ي تطابق پيامدهاي حاصل از نظام، با خواسته هاي بيان شده يا اشاره شده.
تعريف هاي ديگر
تطابق با استاندارد
تطابق با هزينه
تطابق با كاربرد
تطابق با آخرين نياز يادگيرنده( مشتري)

تحليل نظري ابعاد كيفي آموزش عالي

نظريه ي كيفيت تعالي مدار
نظريه ي كيفيت توليد مدار
نظريه ي كيفيت مصرف مدار
نظريه ي كيفيت استاندارد مدار
نظريه ي كيفيت قيمت مدار
نظريه ي كيفيت شايسته مدار
نظريه ي جامعه گرايي
نظريه ي فردگرايي

اصول كيفيت جامع در نظام دانشگاهي

 1. مقصد دانشگاه بايد مشخص شود.
 2. نظام دانشگاهي بايد به تحولات جهاني پي برد.
 3. نظام ارزيابي آموخته هاي دانشجويان بايد متحول شود.
 4. مسايل فرايندهاي نظام دانشگاهي بايد شناسايي شود.
 5. نظام دانشگاهي بايد جهت بهبود فرايندهاي خود به طور مستمر بكوشد.
 6. بايد آموزشهاي كوتاه مدت براي ارتقاي دانش و توانايي هيات علمي و ساير كاركنان دانشگاه را در رابطه با وظايف آنان فراهم آورد.
 7. هيات امناي دانشگاه بايد نقش ياري دهنده داشته باشند.
 8. ترس از ارتكاب اشتباه نبايد موجب عدم انجام كار شود.
 9. براي تماس بيشتر ميان گروه هاي آموزشي، واحدها و سطوح مختلف تصميم گيري در نظام دانشگاهي بايد موانع را برطرف كرد.
 10. از ذكر هدف هاي كمي كه دست يافتن به آن ها غير عملي است، بايد پرهيز كرد.
 11. ديدگاه و رسالت دانشگاه را مشخص كنيد.
 12. برچسب زدن به دانشجويان بر اساس نظام نمره گذاري ممكن است آنان را از فعاليت بيشتر در يادگيري باز دارد.
 13. برنامه ي آموزش مداوم براي تمام اعضاء فراهم شود.
 14. مديريت دانشگاه بايد آشكار كننده ي ديدگاه باشد، نه كنترل كننده و بازدارنده.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

واژه ها و اصطلاحات

كيفيت در آموزش عالي

تحليل نظري ابعاد كيفي آموزش عالي

اصول كيفيت جامع در نظام دانشگاهي

سه كاركرد بينش

رفتارهاي كليدي كار گروهي

تعهد و الزامات كيفيت

كيفيت و راهبرد

كيفيت تابع راهبرد است.

ضرورت ارزيابي در برنامه ريزي توسعه ي دانشگاهي

كاربرد ارزيابي در مديريت آموزش عالي

سطوح ارزيابي در آموزش عالي

الگوي ارزيابي سيپ (Cipp)

در برنامه ريزي آموزش عالي

ارزيابي دروني

ضرورت ارزيابي دروني

اهداف ارزيابي دروني

تفاوت هاي موجود بين ارزيابي دروني و بيروني

الگوهاي اعتبار بخشي جهاني

نقش محوري شاخص ها در نظام مديريت آموزش عالي كشور

ضرورت تدوين شاخص ها

عوامل داخلي كمي موثر بر آموزش

عوامل داخلي كيفي موثر بر آموزش

عوامل داخلي كمي موثر بر پژوهش

عوامل داخلي كيفي موثر بر پژوهش

كميته ي ارزيابي دروني: مركب از 3 تا 5 نفر از اعضاي هيات علمي

تصريح و آشكار ساختن اهداف

( آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي)

تعيين و تصويب عوامل مورد ارزيابي

تعريف و تصويب نشانگرهاي مناسب در خصوص

هر يك از ملاك ها و عوامل

مشخص كردن داده ي مورد نياز جهت سنجش نشانگرها

طراحي و تدوين ابزارهاي اندازه گيري جهت گردآوري داده ها

تهيه ي و تدوين گزارش مقدماتي


دسته:

پاورپوینت با موضوع ارزیابی درونی دانشگاه

خرید آنلاین