پاورپوینت با موضوع انگیزه

پاورپوینت با موضوع انگیزه

پاورپوینت با موضوع انگیزه

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 17 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

انگیزه

انگیزه یکی ازوجوه مهم زندگی انسان است.به گونه ای که یک فرد برای ادامه زندگی ،بقاء،فعالیت، و حتی تغییر نیز نیازمند انگیزه است.
و بدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت ،راکد،سرد و بی روح خواهد بود.
انگیزه یعنی تلاش برای رسیدن به هدف وهدف گزینی کارمهمی است امابه معنای انگیزه نیست.انگیزه عامل رفتارانسان است وبه سازگاری وانطباق انسان درزندگی کمک می کندوباهدایت کردن توجه بررفتارتاثیرمیگذارد

تفاوت انگیزه باانگیزش

انگیزه باانگیزش دارای اندک تفاوتی درتعریف هستند.
مورفی:انگیزش رانشانه هایی ازاین واقعیت میداندکه بخشی ازرفتارارگانیزم بستگی به طبیعت وساختاردرونی آن دارد.
هب:مفهوم انگیزش راگرایش موجودزنده به ارائه فعالیت منظم میداندکه ازپایین ترین سطح خواب تابالاترین سطح بیداری وفعالیت موجودزنده تغییرمی یابد.
یانگ:انگیزش رافرایندفعال کردن رفتارحفظ فعالیت وهدایت الگوی رفتارتلقی میکند.

دونوع انگیزه ازدیدگاه روان شناسان:

«انگیزه های جهانی یافیزیولوژیک»و«انگیزه های روانی یاسایکولوژیک»تقسیم میکنند.انگیزه برخلاف محرک وپاسخ قابل مشاهده نیست بلکه بایدآن رابراساس تاثیری که برادراک،تفکر،احساس ورفتاربیرونی انسان می گذارد،تشخیص دادووجودش رااستنباط کرد.
انگیزه هانیزمانندبسیاری ازوجوه روان انسان،میتوانددستخوش اختلالات شود.اختلالات انگیزه ممکن است به شکلهای بسیارمنفی،شدید،قوی،ضعیف،نارسا،متغییرویادرکشمکش باانگیزه های دیگرپیش آید.


فهرست مطالب و اسلاید ها :

انگیزه

تفاوت انگیزه با انگیزش

دو نوع انگیزه از دیدگاه روان شناسان

شیوه های ایجاد انگیزه در خود

چگونه با انگیزه باشیم و بمانیم

رهبری ویژگی افراددارای انگیزه قدرت زیاد

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم ؟

منابع


دسته:

پاورپوینت با موضوع انگیزه

خرید آنلاین